Thỏa thuận mua hàng

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

Chúng tôi có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin để xác nhận đơn hàng trước khi chúng tôi tiến hành giao hàng cho Quý khách. Các thông tin bao gồm:

– Họ và tên, số điện thoại còn hoạt động của khách hàng;

 – Họ và tên, số điện thoại còn hoạt động, địa chỉ giao hàng của người được ủy quyền nhận hàng;

– Thông tin tài khoản khách hàng dùng để chuyển khoản cho chúng tôi (bao gồm số tài khoản, tên chủ tài khoản, tên ngân hàng, tên chi nhánh ngân hàng, mã giao dịch)

HUỶ ĐƠN HÀNG

Quyền huỷ đơn hàng của khách hàng

– Đối với các đơn hàng còn trong tình trạng xử lý chưa được chuyển giao cho đơn vị vận chuyển, khách hàng có thể huỷ đơn hàng vì bất kỳ lý do gì sau khi đã thông báo cho chúng tôi bằng cách gọi điện thoại, gửi email hoặc đến trực tiếp tại Nguyên Coffee.

– Đối với những đơn hàng đang được vận chuyển hoặc đã được vận chuyển đến khách hàng, khách hàng được quyền hủy đơn hàng nếu chấp nhận thanh toán các chi phí phát sinh do việc hủy đơn hàng.

Ngừng hoặc huỷ bỏ bởi chúng tôi

Chúng tôi có thể tạm ngừng xử lý Đơn hàng hoặc Huỷ đơn hàng của khách hàng vào bất kỳ lúc nào bởi các lý do sau:

– Thiên tai, hoả hoạn hoặc các lý do khách quan.

– Có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa chúng tôi và khách hàng.

– Chưa nhận được thanh toán trước nếu khách hàng chọn hình thức thanh toán trả trước.

– Vi phạm một trong các điều khoản của Thoả thuận,

– Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo hoặc vi phạm Pháp luật.

Việc tạm ngừng xử lý Đơn hàng hoặc Huỷ đơn hàng sẽ được chúng tôi thông báo cho khách hàng. Việc tiếp tục thực hiện đơn hàng sẽ do chúng tôi toàn quyền quyết định.

 Hiệu lực của việc huỷ bỏ

Chúng tôi không có trách nhiệm về pháp lý trong việc bồi thường, bồi hoàn hoặc tổn thất có liên quan đến bất kỳ sự ngừng hoặc huỷ đơn hàng nào. Sau khi huỷ bỏ đơn hàng vì bất cứ lý do gì:

– Chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ khoản chuyển khoản nào đang chờ.

– Khách hàng vẫn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý trước mọi khoản phí, khoản phải trả và các thanh toán bắt buộc khác phát sinh trong quá trình huỷ bỏ.

– Tất cả giấy phép hoặc các quyền khác được trao cho hai bên sẽ bị huỷ ngay lập tức.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý khách.