Chính sách bảo mật

Tuyên bố về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho trang web https://tuongnguyengialai.com/. Trong Tuyên bố này, cụm từ “NGUYÊN COFFEE” và “chúng tôi” là ý chỉ Công ty TNHH MTV. Thuật ngữ “thiết bị của bạn” đề cập đến bất kỳ máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác mà bạn đang sử dụng để truy cập các trang web của chúng tôi.

Bản tuyên bố này có hiệu lực kể từ ngày website https://tuongnguyengialai.com/ thành lập. Chúng tôi có thể cập nhật Bản Tuyên Bố này theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm kiếm các cập nhật, thay đổi của bản Tuyên Bố Chính Sách Bảo Mật.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về bạn và các dịch vụ bạn sử dụng. Thông tin chúng tôi thu thập được chia thành 2 loại khác nhau: (1) Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi; (2) Thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn tự động.

Thông tin bạn cho chúng tôi

Một số thông tin chúng tôi thu thập được khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm họ và tên, tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, số điện thoại, ngày sinh, của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Một số thông tin được chúng tôi thu thập tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này bao gồm:

 • Thông tin mua hàng – Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các giao dịch của bạn trong các cửa hàng của chúng tôi, trên các trang web của chúng tôi, bao gồm sản phẩm bạn mua, mức độ thường xuyên mua chúng
 • Thông tin về thiết bị sử dụng – Chúng tôi có thể thu thập thông tin về trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Thông tin này có thể bao gồm loại thiết bị bạn đang sử dụng, hệ điều hành, trình duyệt, địa chỉ giao thức internet (IP) của bạn, thiết bị của bạn và định danh quảng cáo trên điện thoại di động, trang web giới thiệu bạn đến trang. Để thu thập thông tin này, chúng tôi sử dụng cookie, web beacon và các công nghệ tương tự.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn theo nhiều cách, bao gồm:

 • Xử lý việc mua hàng của bạn hoặc yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ;
 • Liên lạc với bạn về đơn đặt hàng, mua hàng, thu nhập, dịch vụ, tài khoản, chương trình, cuộc thi và rút thăm trúng thưởng;
 • Đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và yêu cầu thông tin;
 • Đăng ý kiến ​​hoặc tuyên bố của bạn trên website của chúng tôi;
 • Gửi cho bạn các chương trình khuyến mãi cá nhân và các ưu đãi đặc biệt;
 • Thông báo cho bạn về thương hiệu, sản phẩm, sự kiện của chúng tôi, hoặc các mục đích quảng cáo khác;
 • Duy trì, cải tiến và phân tích các trang web, ứng dụng di động, quảng cáo và các sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
 • Phát hiện, ngăn chặn, hoặc điều tra các vi phạm an ninh hoặc gian lận;
 • Duy trì các hồ sơ thích hợp cho các mục đích hành chính nội bộ;
 • Tạo điều kiện cho các chức năng của trang web và các ứng dụng di động;
 • Cung cấp thẻ quà tặng hoặc quà tặng điện tử theo hướng dẫn của bạn;
 • Cung cấp thông tin quan trọng về an toàn sản phẩm và thông báo về việc thu hồi sản phẩm.

CÁC TRƯỜNG HỢP CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

Khi chúng tôi làm việc cùng nhau

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin giữa NGUYÊN COFFEE và các công ty thành viên với mục đích quản lý và phân tích, ra quyết định và các mục đích kinh doanh khác.

Khi “chia sẻ” giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi hợp pháp

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc đó là bắt buộc theo luật pháp. Nếu việc tiết lộ là cần thiết để thi hành các thỏa thuận hoặc chính sách của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin nếu chúng tôi tin rằng việc này sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền sở hữu, hoặc sự an toàn của Nguyên Coffee, hoặc của khách hàng, hoặc đối tác của chúng tôi.

Khi đăng trên trang web của chúng tôi

 • Nếu bạn đăng thông tin trên blog hoặc một phần khác của trang web chúng tôi, thông tin mà bạn đăng có thể được nhìn thấy bởi những người truy cập khác vào trang web của chúng tôi, bao gồm tên người dùng của bạn.